دماوند یال قرقه - مرداد1383- عکس: محمد دادمهر

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

:: گالری عکس ::

 گالری عکس های اعضای انجمن کوهنوردی تنها گوشه ای از زیبایی های خیره کننده و بی نظیر طبیعت کشورمان است که اکنون در قاب تصویر جای گرفته اند. 

« توجه : استفاده از اين عکس ها به هر شکلی، منوط به دريافت اجازه از صاحبان عکس ها می باشد. »

:: گالری شماره 00 ::

عکسهای ناسا (NASA)

 

 

 [اطلاعات بيشتر]

[ 1  2  3  4  5  ]

:: گالری شماره 0 ::

 آبشار سنگان

 

[ 1 2   3  4 5  6  7  8  9  ]

:: گالری شماره 1 ::

 قله دماوند

بلندترين قله ايران

[ 1 2 3  4  5  6  7  8  9 ]

:: گالری شماره 2 ::

قله علم کوه

دومين قله بلند ايران

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ]

:: گالری شماره 3 ::

 قله سبلان

سومين قله بلند ايران

[ 1 2 3 4 5 6 7 8  ]

:: گالری شماره 4::

خط الراس دنا

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9]

:: گالری شماره 5::

قله های خلنو و سرکچال

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

:: گالری شماره 6 ::

 قله کهار

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

:: گالری شماره 7 ::

 قله آزاد کوه

[  1 2 3 4 5 6 7 8 ]

:: گالری شماره 8 ::

کوهستان شمال تهران

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

:: گالری شماره 9 ::

 سنگنوردی 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

:: گالری شماره 10 ::

  جنگل پيمايي

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

:: گالری شماره 11 ::

قله الوند

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

:: گالری شماره 12 ::

قله ميان سه چال

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

:: گالری شماره 13 ::

عکس های کوير

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

:: گالری شماره 14 ::

دشت جانستون

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

:: گالری شماره 15 ::

قله ساکا

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 ]

:: گالری شماره 16 ::

راهپيمايي اسالم- خلخال

 

 

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

:: گالری شماره 17 ::

عکس هايی ديگر از ايران

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

:: گالری شماره 18 ::

عکسهای شما !

 
برنامه دشت جانستون - عکس: غلامرضا فتحی

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384