خط الراس دوبرار - زمستان 1384 - عکس: اشکان رضوانی

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

:: كوهنوردي، ورزشي با مظاهر صفا و صميميت ::

بر گرفته از گزارش عمکلرد اداره کل تربيت بدنی

دانشگاه تهران در سال 1351

 

       كوهنوردي مي تواند و بايد به شناخت هرچه بيشتر ايران كمك كند.

 

 

از 5 سال قبل به همت تربيت بدني دانشگاه ورزش كوهنوردي در ميان دانشجويان رواج يافته و امروز طرفداران پروپا قرصي دارد. كوشش شده است كه دانشجويان به تحقيق و بررسي در كوهستان تشويق شوند و به شناساندن نقاط مجهول به خود كمك نمايند. در اين زمينه قدم هائي برداشته شده است كه در ضمن چشمگير بودن براي دانشگاه تهران كافي نبوده است.

 

 كمك كوه به تحقيقات علمي

 

كوهنوردي از بيست و چند سال پيش به طور پراكنده در كشور ما شروع شده است و در اين مدت جوانان بيشماري با استفاده از اين ورزش دنيا پسند و جالب به دامن كوهستان ، اعماق غارها وتارك رفيع كه خوشبختانه در كشور ما نيستند رفته اند و از هر يك از اين سفرها با خاطره و يادبودهاي جالبي برگشته اند و در زمينه هاي ورزشي و قهرماني نيز راهنمايي ها و فداكاري هاي اين گروه باعث شده است كه امروزه كوهنوردان ما در جهان داراي وضع و موقعيت خوب و شناخته شده اي باشند.

متأسفانه قبل از آغاز كار گروه كوهنوردي دانشگاه در 5 سال قبل جوانان كوهنورد در تمام ايران از كوه فقط به جنبه ورزشي آن توجه داشتند و از جنبه آموزشي و علمي آن كم اطلاع و حتي دور بودند. گروه كوهنوردي دانشگاه به خاطر احساس اين كمبود در مقام علمي كه لازمه مقام و موقع استادي و دانشجويي مي باشد از آغاز در اين رشته به موازات در نظر داشتن جنبه ورزشي به تقويت جنبه علمي و تحقيقي در آن همت گماشت .

      

 

در طول سال  جاری [1351] گروه کوهنوردی دانشگاه طبق برنامه تنظیمی 6 ماهه همه هفته برنامه های کوهنوردی را به انجام رسانیده و در راه آماده کردن دانشجویان کوشش شده است. به طور مختصر گزارش برنامه های انجام شده در 6 ماهه اول 1351 به این شرح می باشد:

 

1- از اول تا سیزدهم فروردین ماه یک گروه بیست نفری از کوهنوردان دانشجو ضمن دیدن از غارهای دربند سمنان و سنگر و مغان مشهد از آثار باستانی کلات نادری، همچنین تمرین سنگنوردی در روی دیواره های کلات نادری انجام دادند.

 

2- در تاریخ 23 فروردین یک گروه 75 نفری از دانشجویان دختر و پسر کوهنورد به قله الوند صعود کردند.

 

3- مدت 4 هفته از اول تا آخر اردیبهشت ماه تمرین سنگنوردی در منطقه بند یخچال پس قلعه انجام شد. در این برنامه ها 150 نفر دانشجوی دختر و پسر شرکت داشتند.

 

4- در تاریخ 30-29 اردیبهشت یک گروه 105 نفری از دانشجویان دختر و پسر به قله توچال صعود کردند. این گروه از جبهه جنوبی (پس قلعه) به قله صعود کرده و از جبهه شمالی سرازیر شده اند. این جمع برای توچال یک رکورد است.

 

5- 25 نفر از دانشجویان دختر و پسر به قله کلون بستک در ارتفاعات شمشک صعود کردند. این برنامه روز جمعه 5/3/51 انجام شد.

 

6- صعود به قله شاه نشین و امام زاده داوود با شرکت 28 نفر دانشجوی دختر و پسر در تاریخ 12/3/51 انجام شده است.

 

7- صعود به قله سی چال در منطقه شمشک وکاجره. این برنامه تحت عنوان گردش علمی با شرکت 36 نفر دانشجوی دختر و پسر کوهنورد انجام شده است. دانشجویان در طول این برنامه به جمع آوری انواع سنگواره های مربوط به دوران های دوم و سوم زمین شناسی پرداخته اند.

 

8- سنگنوردی صعود از دیواره بند یخچال. این برنامه با شرکت 20 دانشجوی دختر و پسر که کلاس های سنگنوردی را به انجام رسانیده اند در تاریخ دوم تیر ماه 51 انجام شده است.

 

9- صعود به قله شاه البرز در منطقه طالقان. این برنامه در تاریخ روزهای هشتم و نهم تیرماه با شرکت 50 نفر دانشجوی دختر و پسر به انجام رسیده است. خوشوقت است به اطلاع برساند که تا کنون به قله شاه البرز عده کثیر 40 نفری نتوانسته اند موفق شوند.

 

10- صعود به قله دماوند. در تاریخ روزهای 21 تا 23 تیرماه یک گروه 72 نفری از دانشجویان دختر و پسر برای صعود به قله دماوند عزیمت کردند. این عده پس از یک شب استراحت در قرارگاه کوهنوردی دهکده رینه و یک استراحت 8-7 ساعته در محل بارگاه سوم، صبح روز 23 تیرماه به قصد قله دماوند عزیمت کردند. در ساعت هشت و نیم بامداد همان روز خوشبختانه 64 نفر از دانشجویان قهرمان ما موفق شدند که خود را به بلندترین نقطه ایران قله دماوند به ارتفاع 5671 متر برسانند. تا کنون گروه دماوند از چنین جمع کثیر64 نفره ای در یک زمان که برای دماوند رکوردی محسوب می شود، استقبال نکرده است.

 

11- کلاس های آموزش عالی کوهنوردی در منطقه علم کوه – البرز مرکزی—در منطقه میان طالقان و کلاردشت. این برنامه شامل صعود به 23 قله که حداقل ارتفاع این ققل بیش از 4300 متر می باشد و همچنین آموزش و تمرین روی یخ و برف، سنگنوردی، هدایت کردن گروه و آماده کردن دانشجویان برای هدایت اکیپ های کوهنوردی توسط این عده بود.

 

12- صعود به 23 قله علم کوه: 19 نفر از دانشجویان دانشکده های پزشکی، علوم، دامپزشکی، حقوق، تعاون، علوم اداری و علوم تربیتی که از میان دانشجویان واجد شرایط انتخاب شده بودند به سرپرستی اکبر بشردوست و با همکاری آقای ایرج کمالی، مربی کوهنوردی، موفق شدند به 23 قله از قلل رفیع این منطقه از جمله قله علم کوه از راه گرده معروف آلمانیها صعود کنند. دانشجویان روز 29 تیرماه ساعت 4 بعد از ظهر از محل تربیت بدنی دانشگاه حرکت کرده و شب را در دهکده کوهستانی رودبارک به صبح رسانیده و روز 30 تیرماه به بسته بندی وسایل گروه و تدارک سفر پرداخته و روز شنبه 31 تیرماه با در اختیار گرفتن 12 قاطر که به حمل بارهای اضافی کوهنوردان مشغول بودند به طرف کوهستان حرکت کردند.

 

گروه طبق برنامه تنظيمي موفق شدند به ققل كرما 4350 متر، كالاهو 4300 متر، قبي شرقي 4320 متر، قبي غربي 4380 متر، كلجاران 4200 متر، رستم نيشت 4150 متر، سياه غوك جنوبي 4450 متر، سياه غوك شمالي 4300 متر، تخت سليمان 4680 متر، شانه كوه 4550 متر، ميان سه چال 4250 متر، سياه كمان 4400 متر، چالون 4520 متر، سياه سنگ 4650 متر، شاخك علم كوه 4820 متر، علم كوه 4850 متر، خرسان شمالي 4700 متر، خرسان جنوبي 4650 متر، گردونه كوه 4300 متر، منار كوه 4300 متر، لشكرك كوچك 4200 متر و لشكرك بزرگ 4400 متر صعود نمايند.

 

دانشجويان در اين برنامه علاوه بر صعود به ققل مذكور در يك دوره 3 روزه با اصول صعود از ديواره هاي يخ و برف و يخچال هاي كوهستاني آشنا شدند.

 

اجراي اين برنامه گواه بر اين است كه كوهنوردان دانشگاه تهران آموزش هاي لازم را ديده اند و تجربيات لازم را كسب كرده اند و مي توانند در برنامه هاي مشكل كوهنوردي به خوبي ابراز لياقت كنند.

در پايان برنامه كوهنوردي دانشجويان مدت 2 روز در كنار دريا به استراحت پرداخته و در روز 13 مرداد به تهران بازگشتند. خوش وقت است به اطلاع برساند با وجود چنين برنامه مشكل و پيچيده كوهنوردي تمام نفرات شركت كننده از سلامت كافي برخوردار بودند.

اسامي قهرمانان شركت كننده در اين برنامه عبارت است از: آقايان شمس، حقيقت، احمدزاده، شاملو، صحرائيان، كزازي، كاكاافشار، بارجي، كهربائي، احمدي، شعاعي، بختياري، اعتماد، طباطبائي، شهرتي، اخصري، رنجبر و بشردوست.

لازم به يادآوري است كه قله علم كوه به ارتفاع 4850 متر يكي از 5 قله عظيم سنگي جهان است كه ديواره شمالي اين كوه كه مسير صعود دانشجويان از كناره آن است به 1100 متر است.

 

دانشجويان در طول برنامه هاي اجرا شده در كنار ورزش به جمع اطلاعات، تهيه نقشه و كروكي و نمونه برداري از سنگ، گل و گياه پرداخته و از كليه برنامه هاي اجرا شده عكس، فيلم و اسلايد تهيه شد كه در جلسات هفتگي به مرور نمايش داده شده است. اميد است با اجازه رياست محترم دانشگاه در موقع مقتضي طي مراسمي به نمايش عكس ها و اسلايدهاي تهيه شده پرداخته و همچنين گزارش كامل برنامه هاي انجام شده را پس از تنظين، چاپ و براي استفاده در اختيار استادان و دانشجويان علاقمند گذارده شود.

 

برنامه دماوند - زمستان 1384

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384