بند يخچال: سنگ مريم - عکس:گلريز فرمانی

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

:: علم کوهنوردی ::

 

منظور از علم کوهنوردي مجموعه اطلاعاتي است که امروزه از سوي کوهنوردان در اجراي موفق برنامه هاي کوهنوردي مورد استفاده قرار مي گيرد. برنامه هايي که به خصوص در شرايط سخت زمستان اجرا مي شوند. اطلاعاتي که بازخورد آنها سبب نوآوري در توليد تجهيزات و تجهيز کوهنوردان براي اجراي موفق برنامه هاي آتي آنان مي گردد. گستره اين اطلاعات از پزشکي تا مهندسي مواد، طراحي صنعتي و مهندسي نساجي را در بر مي گيرد. به طوري که در حال حاضر کوهنوردي به آزمايشگاهي براي افزايش توان آدمي در غلبه بر طبيعت تبديل شده است. اجراي موفق برنامه هاي زمستاني علاوه بر تجربه و آموزش هاي پايه نياز به تجهيزات مناسب و مهمتر از آن نحوه کارکرد و استفاده از اين تجهيزات دارد. اين سطح از اطلاعات به ما کمک مي کنند تا ايمني خود را در برنامه ها افزايش داده و بعلاوه لذت بيشتري را نيز نصيب خود کنيم. 

چرا کوهنوردي و چرا کوهنوردي در زمستان؟ پاسخ به سئوال اول را به خودتان واگذار مي کنيم اما در پاسخ به سئوال دوم، به باور ما کوهنوردي در فصل زمستان تمرين کاملي از کوهنوردي است و باعث افزايش مهارت ها و توانايي ها حتي براي صعود به کوهستانهاي دور دست مي شود. در اين نوع برنامه ها بايد بدانيم که در هواي سرد زماني که کفش هاي بزرگ و لباس هاي ضخيم ما را محدود مي کنند، بخصوص وقتي که کوله پشتي سنگيني را حمل مي کنيم، چه کار بايد بکنيم. بايد ياد بگيريم چطور با سرعت حرکت کنيم درحاليکه زير پايمان برف هاي نرم قرار دارند، بايد به خود متکي باشيم، بتوانيم خود را گرم نگه داريم، مهارت هاي لازم براي شب ماني در هواي آزاد را بياموزيم، بتوانيم سيستم خواب خود را کنترل کنيم و در شرايط سخت فاکتورهاي آسايش خود را فراهم آوريم. داشتن اين مهارت ها نياز به سطح بالايي از اطلاعات در زمينه هاي گوناگون از قبيل تجهيزات و نحوه کارکرد آنها،  نکات فني، فيزيولوژي بدن و هواشناسي، بهمن و خطرات آن، صاعقه و ... دارد.

بسته به اينکه شما در چه سطحي از فعاليت هايي که در محيط هاي طبيعي انجام مي شود شرکت داريد، ممکن است با يک يا چند و يا با تمامي اين خطرات روبرو شويد. بنابراين براي پيشگيري از صدمه ديدن که ممکن است در کوتاه مدت و يا در بلند مدت سبب از کار افتادگي، نقص عضو و يا مرگ شما گردد، شما بايد در دوره هاي آموزشي لازم شرکت کرده و مسئوليت داريد تا اطلاعات خود را بروز نگه داريد. هدف ما در اين مجموعه مطالب فراهم آوردن زمينه دسترسي به اين اطلاعات با کيفيت ذکر شده بوده است. اين مجموعه مطالب، طيف گسترده اي از نيازها در کوهنوردي را پوشش مي دهند که با توجه به توان و بضاعت علمی اعضای انجمن به مرور کامل تر می گردد.

 

دوباره تاکيد می کنيم که اين مسئوليت فردي شماست

تا با توجه به خطرات حضور در محيط هاي طبيعي و صدماتي که ممکن است از اين خطرات به شما وارد شود،

ارزيابی مناسبی از تجهيزات،سطح آمادگي جسمي و رواني خود داشته و سپس به محيط هاي طبيعي وارد گرديد.

مسئوليت استفاده و بکارگيری اين مطالب بر عهده خود شما است.

 

 

:: مطالب ترجمه شده ::

 

          

           کفش در کوهستان           پوشاک در کوهنوردی                      سرمازدگی                    hiking & Backpacking

 

 

:: مطالب ترجمه نشده ::

«اطلاعاتی را که در ادامه ملاحظه می فرماييد، به شکل موضوعی طبقه شده و شامل مهمترين منابع در دسترس کميته فنی انجمن کوهتوردی بوده است. اين فايل ها در فرمت PDF ، PowerPoint و zip و به زبان انگليسی هستند.»

 

:: همه چيز درباره بهمن ::

فايل ها :    1    2    3 

 

:: همه چيز درباره آذرخش ::

فايل ها :    1 

 

:: همه چيز درباره  آفتاب سوختگی ::

فايل ها :   1   2   3   4   5

 

:: همه چيز درباره آمادگی جسمانی ::

فايل ها :    1    2    3   4   5   6 

 

:: همه چيز درباره تغذيه در کوهستان ::

فايل ها :    1    2    3 

 

:: همه چيز درباره ساختن يک ديواره مصنوعی سنگنوردی ::

فايل ها :    1 

 

:: همه چيز درباره پوشاک در کوهستان ::

فايل ها :    1    2    3    4   5

 

::  کمک های اوليه در کوهستان ::

فايل ها :    1    2    3 

 

:: همه چيز درباره Wind-chill ::

فايل ها :   1   2

 

:: همه چيز درباره  GPS ::

فايل ها :   1   2   3   4   5

 

دشت هويج - آذر 1384- برنامه ساکا - عکس:اشکان رضوانی

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384