البرز مركزي - عكس: اشكان رضواني

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

:: فصلنامه اوج ::

       به فتح يک قله مي مانست، اوجي که هم اکنون پيش روي داريد. راه اندازي مجله اي درخور براي انجمن کوهنوردي دانشگاه تهران که گوياي اهداف و منعکس کننده فعاليتهاي بزرگترين گروه کوهنوردي دانشجويي کشورمان باشد. روياي شيريني که با ياري دستهاي کوشا و افکار توانمند اعضاي انجمن و نيز پشتيباني اداره کل تربيت بدني دانشگاه تهران و مهمتر از همه با خواست خداوند به حقيقت پيوست.

       براي رسيدن به اوج، دورنماي وسيعي را برگزيده ايم. هدفمان اين است که نه با جهش هاي بلند که با گامهاي آهسته و کوتاه از قالب نشريه اي دانشجويي خارج شده و در ميان نشريات تخصصي کوهنوردي کشور جايگاهي مناسب کسب کنيم. چرا که توانايي آن را درخود مي بينيم؛ مجموعه اي با ارزش در اختيار داريم از نيروي انساني، خلاق ترين ايده ها و حمايت و اعتماد با ارزش مسئولان محترم تربيت بدني دانشگاه تهران. اين مجموعه آجرهاي اوليه بنايي است که اگر به ساختن آن همت گماريم واضح است که بي نظيرترين بناي خواندني را به جاي مي گذاريم.

      در اولين گام، به نيروي حمايت گر و بي پايان همنوردانمان در انجمن تکيه زديم و با آنها اين راه را آغاز کرديم. براي ادامه اين مسير به حمايت و پشتيباني همه دانشجويان اين مرز و بوم که همچون ما کمبود چنين نشريه اي علمي و تخصصي را در زمينه کوهنوردي در کشورمان احساس مي کنند و دغدغه رسيدن به اين هدف را در سر مي پروانند نيازمنديم و با آغوشي باز هرگونه پيشنهاد را در راه بهتر شدن شماره هاي آينده اوجمان مي پذيريم.

      اميدواريم راهي را که ما آغاز کرده ايم بهانه اي باشد براي گشودن درهاي رقابتي سالم که در نتيجه آن نه نشريه دانشجويي انجمن کوهنوردي دانشگاه تهران، بلکه کوهنوردي و علم کوهنوردي در دانشگاه ههاي ايران به اوج برسد.

                                                                                                                                             به امـيد آن روز.

 

:: شماره  0 (پيش شماره) - بهار 1383 ::

فهرست مطالب

 

سرمقاله

بر فراز تاريخ كوهنوردي ايران، بانوان پيشگام

معرفي كوههاي ايران

گزارش برنامه: صعود به قله وردشت

فنون كوهنوردي، كوله چيني

 

دريافت نسخه PDF  مجله

 

:: شماره  1و 2 - تابستان و پاييز 1383 ::

فهرست مطالب

سرمقاله: به فتح يك قله مي مانست  

امانتي بزرگ: تو را  اي کهن مرز و بوم دوست داريم  

 انجمن و عملکرد آن در سال جاري: ... کوه به عشق جان گرفت  

مطالب آموزشي: علم کوهنوردي

جنگ يا گريز: هنر تحمل کردن (1)

            پاهاي گرم: هنر محافظت از پاها (1)

عکاسي در زمستان: ده نکته کاربردي

            تغذيه در برنامه هاي زمستاني: آشپزخانه هاي ارتفاع

دوازدهمين هشت هزار متري: برود پيک   

مصاحبه با ليلا بهرامي، کوهنوردي: درخت گردو     

دريافت نسخه PDF مجله

 

:: شماره  3 -  زمستان 1383 ::

فهرست مطالب

سرمقاله

آشنايي با کوهستان شمال تهران: قله توچال 

مطالب آموزشي: علم کوهنوردي

جنگ يا گريز: هنر تحمل کردن (2)

            محافظت از پوست: روشهايي ساده 

            پاهاي گرم: هنر محافظت از پاها (2)  

بمب در قوطی: نوشابه های انرژی زا

لافايل: جذاب ترين صعود سال 

گزارش برنامه : صعود به بام البرز مرکزي، خلنو 

دريافت نسخه PDF  مجله

در مسير کوير مرنجاب- آبان 84-عکس:گلريز فرمانی

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384