البرز مركزي از فراز آزاد كوه- عكس : باقرالدين حكيم

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

:: گزارش برنامه های  ::

اين بخش به منظور تکمیل آرشيو گزارش برنامه های اجرا شده در انجمن ايجاد شده است که به مرور کامل خواهد شد.

 

*******

گزارش برنامه صعود به قله دماوند  یال شمالی - زمستان 1382

گزارش برنامه صعود به قله دماوند  یال جنوبی  - زمستان 1382

گزارش برنامه صعود به خط الراس سرکچال - خلنو (گروه دانشکده فنی) - زمستان 1382

 

گزارش برنامه صعود به قله علم کوه - تابستان 1383

گزارش برنامه صعود به قله دماوند - یال قرقه و لومر - تابستان 1383

گزارش برنامه صعود به قله آزاد کوه - پاييز 1383

گزارش برنامه صعود به قله کهار - زمستان 1383

 

گزارش برنامه صعود به قله دماوند یال غربی (تيم  دانشکده هنرها) - تابستان 1384  [فايل PDF]

گزارش برنامه صعود به قله دماوند  یال شمالشرقی - تابستان 1384     [فايل PDF]

گزارش برنامه عبور از تيغه های دارآباد - شهريور 1384   []

گزارش برنامه صعود به قله علم کوه - شهريور 1384

گزارش برنامه صعود به قلل خط الراس دنا - شهريور 1384  [فايل PDF]

گزارش برنامه غار کهک - تابستان 1384    [فايل PDF]

 

گزارش برنامه دوچرخه سواری کویر  (کاروانسرای قصر بهرام تا کاروانسرای مرنجاب) - پاييز 1384   [گزارش پيش برنامه و برنامه اصلی]

گزارش صعود به خط الراس سرکچال برج - آذر 1384   [فايل PDF]

گزارش برنامه صعود قله الوند    -    بهمن ماه 1384       [فايل PDF]

گزارش برنامه صعود قله شير کوه    -    بهمن ماه 1384      [فايل PDF]

 

گزارش صعود به قله ميان سه چال  -    فروردين 1385      [فايل PDF]

 

قلل بيژن 1و2 در خطالراس دنا- عکس: غلامرضا فتحی

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384