طلوع خورشید، قلل دنا-شهریور 84 -عکس: غلامرضا فتحی

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

 

:: شرایط عضویت ::

 

****

 

برای عضویت در انجمن شرایطی در اساسنامه انجمن به شرح زیر قید شده است:

1-  افرادي كه خود را در تحقق اهداف انجمن متعهد دانسته و به اساسنامه انجمن وفادار باشند.

2-  حداقل 18 سال تمام داشته باشند.

3-  به انجمن بدهي نداشته باشند.

4-  حق عضويت اوليه و شهريه سالانه را بپردازند.

5-  داراي كارت بيمه كوهنوردي باشند.

6-  فرم‌هاي درخواست عضويت را بطور كامل تكميل كرده باشند.

7-  از صحت و سلامت جسمي و روحي مرتبط با رشته مورد علاقه خود برخوردار باشند.

8-  درخواست عضويت آنها مورد پذيرش انجمن قرار گرفته باشد.

 

مشاهده اساسنامه انجمن

 

****

مدارک ثبت نام:

يک قطعه عکس 4*3

گواهی سلامت عمومی

تکميل فرم عضويت

تکميل تعهدنامه پذيرش مسئوليت

کپی کارت دانشجويي

مبلغ 1000 تومان

دريافت تقويم و فرم های  عضويت انجمن (فايلPDF)

 

 ****

 

:: عضويت در انجمن کوهنوردی دانشگاه تهران ::

 عضویت در انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران در حال حاضر اختصاص به دانشجویان دانشگاه تهران دارد. هریک از علاقمندان عضویت در انجمن کوهنوردی دانشگاه تهران برای ثبت نام می توانند با تکمیل مدارک ثبت نام شامل: فرم های ثبت نام، تعهد نامه پذیرش خطر و مسئولیت، گواهی سلامت عمومی، کپی کارت دانشجويي و مبلغ 1000 تومان هزينه عضويت اوليه و پرداخت شهريه سالانه عضويت به مسئول کميته عضويت مراجعه نمايند.

 

*******

انجمن کوهنوردی دانشگاه تهران

تعهد نامه پذيرش خطر و مسئوليت

 

مشاركت داوطلبانه: اينجانب اقرار مي‌‌نمايم كه شركت من در انجمن كوهنوردي دانشگاه تهران داوطلبانه بوده و هيچ كس مرا مجبور به اين كار نكرده است.

پذيرش خطر و ريسك: من آگاه هستم كه فعاليت‌هاي انجمن كوهنوردي دانشگاه تهران با مخاطرات و خطراتي همراه است كه مي‌تواند منجر به صدمه، بيماري، مرگ و همچنين آسيب و يا از دست دادن اموال و دارايي من باشد. اين خطرات شامل موارد ذيل بوده ولي منحصر به اينها نخواهد بود: خطرات مسافرت در محيط‌هاي حيوانات وحشي و گزنده و بدون امكان دسترسي به خدمات پزشكي و مراقبت‌هاي بهداشتي، خطرات نيروهاي طبيعي مثل رعد و برق، ساعقه، سيل، بهمن و همچنين خطرات ذاتي موجود در فعاليت‌هاي ورزشي و يا اعمال مسامحه‌آميز ديگر افراد. من مي‌دانم كه انجمن كوهنوردي دانشگاه تهران خدمات حرفه‌اي ارائه نمي‌نمايد. من به منظور سهيم شدن در لذت و شركت در برنامه‌هاي اين انجمن مي‌خواهم مخاطرات و پيشامد‌هاي پيش‌بيني‌نشده، كه بخش جدايي‌ناپذير از اين فعاليت‌ها هستند، را بپذيرم. من به پذيرش اين خطر اقرار نموده و تمام مسئوليت‌هاي عواقب ناشي از آن را شخصاً بر عهده گرفته و انجمن كوهنوردي دانشگاه تهران، اعضاء شوراء آن و ديگر مسئولان آن هيچ مسئوليتي در اين قبال نخواهند داشت. من با امضاء در اين محل جملات فوق را تأييد مي‌كنم.                                                          

                                                                            نام و نام خانوادگي

 امضاء و اثر انگشت

آمادگي: من مي‌دانم كه اين مسئوليت من است كه به ارزيابي مشكلات هر فعاليتي كه مي‌خواهم در آن مشغول باشم پرداخته و تصميم بگيرم كه آيا من آمادگي لازم را از حيث تجربه، مهارت، دانش و بنيه جسمي و روحي، دارا هستم كه بتوانم با ايمني بيشتر در برنامه‌ها مشاركت داشته باشم يا خير.

رفع مسئوليت و تعهد جهت عدم تعقيب قانوني: من موافقت مي‌كنم كه من، ورثه من و نمايندگان شخصي و قانوني من بموجب اين سند هيچ‌گاه دعوي قانوني عليه اين انجمن، اعضاء شوراء و مسئولان آن، از حيث صدمه، بيماري و مرگ من و همچنين آسيب و يا از دست دادن اموال و دارايي من بخاطر نتيجه شركت در برنامه‌هاي انجمن ننمايند، حتي اگر اعمال مسامحه‌آميز آنها سبب وارد آمدن اين صدمات يا خسارت‌ها گردد.

 

بيمه: من تأييد مي‌كنم كه داراي بيمه كافي به منظور پوشش‌دادن خسارت‌هاي مالي و آسيب‌هاي بدني وارد ‌شده به خاطر شركت در برنامه‌هاي انجمن را دارا هستم و اگر چنين بيمه‌اي ندارم من تأييد مي‌كنم كه قادر به تأمين كليه مخارج و ديون آن هستم.

امضاء من در زير نشانه اين است كه من تمام اين سند را به دقت مطالعه كرده‌ام، درك نموده‌ام و تأثير آن را بر حقوق قانوني خود مي‌دانم و موافقت‌ مي‌نمايم كه مهيا و آماده اجراي اين موارد هستم. من 18 سال تمام دارم.

 نام و نام خانوادگي و امضاء

 آدرس پستي        تلفن تماس

 اينجانب تصديق مي‌كنم كه آقاي/خانم .... در حضور من اين سند را خوانده و آن را درك نموده است.

 نام و نام خانوادگي و امضاء

 آدرس پستي                                                     تلفن تماس

 اينجانب تصديق مي‌كنم كه آقاي/خانم .... در حضور من اين سند را خوانده و آن را درك نموده است.

 نام و نام خانوادگي و امضاء

 آدرس پستي                                                     تلفن تماس

برقراری کمپ - برنامه سرکچال برج - آذر 1384 - عکس: اشکان رضوانی

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384