قلل منطقه علم کوه- از فراز قله سیاه کمان- عکس: احسان جنتی

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

:: تقویم برنامه ها::

سازماندهی فعالیت های انجمن در حال حاضر به شکل ارایه تقویم های شش ماه در طول سال می باشد. تقویم شش ماه اول در فروردین ماه  و تقویم شش ماه دوم در مهر ماه هر سال ارايه مي گردد. در حال حاضر مسئوليت تهيه تقويم هاي برنامه هاي انجمن بر عهده كميته اجرايي و فني مي باشد. اين تقويم پس تهيه به اداره كل تربيت بدني دانشگاه ارايه و بعداز موافقت رياست اداره كل در بين علاقمندان توزيع و اجرا مي گردد.

 

:: تقويم شش ماه اول سال 1385 ::

دريافت فايل PDF تقويم انحمن در شش ماه اول سال 1385و فرم های عضويت در انجمن

 

 

« حضور در جلسه توجيهي براي شرکت در هر برنامه الزامي است »

[توضيح درباره جلسه توجيهي: براي هر برنامه سرپرستي از طرف كميته اجرايي و فني انجمن تعيين مي گردد. سرپرست موظف است در محل تشكيل جلسات عمومي انجمن در جلسه اي تحت عنوان جلسه توجيهي تمام جزييات برنامه مانند تجهيزات مورد نياز، محل قرار، هزينه برنامه، هدف از اجراي برنامه، كروكي مسير صعود و ... را براي افراد علاقمند شرکت در برنامه توضيح دهد. تجربه چند سال اخير در انجمن ثابت كرده است كه حضور تك تك نفرات علاقمند در جلسه توجيهي و آشنايي متقابل نفرات تيم با سرپرست برنامه و الزامات شركت در برنامه، در كيفيت برگزاري برنامه ها بسيار موثر است.]

 

:: تقویم سال های گذشته انجمن (فايل PDF) ::

سال 1380 (شش ماه اول و دوم)، سال 1381 (شش ماه اول و دوم)، سال 1382 (شش ماه اول و دوم

 سال 1383 (شش ماه اول و دوم)، سال 1384 (شش ماه اول و دوم)، سال 1385 (شش ماه اول)

قله ميان سه چال از پناهگاه سرچال - زمستان 1384- عکس: ايمان آذيش

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384