به سمت سركچال - تابستان 1384 - عكس: عليرضا مومني

درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

:: تماس با ما ::

دبير شورای انجمن: هاله قاسمی فرد

کميته اجرایی و فنی :  معصومه حقيقی، اشکان رضوانی، غلامرضا فتحی

مسئول کمیته تبليغات و روابط عمومی: سيما فقيهی 

مسئول کمیته عضويت: معصومه حقيقی

مسئول کميته مالی و بودجه : يلدا قربانی

مسئول کمیته تجهیزات: هادی بهادری 

مسئول کمیته آموزش: ايمان آذيش

*****

محل تشکيل جلسات هفتگی:  دوشنبه ها، ساعت 18، خيابان 16 آذر سالن شماره 2 تربيت بدنی. 

گروه اينترنتی انجمن کوهنوردی دانشجويان دانشگاه تهران :  http://groups.yahoo.com/ut_climbers

وبلاگ انجمن کوهنوردی دانشجويان دانشگاه تهران:  http://utmc.blogfa.com

*****

کارشناس مسئول رشته کوهنوردی اداره کل تربیت بدنی: آقای حبیب الهی (شماره تماس 61113405)

« لطفا هر گونه پيشنهادی برای بهبود اين سايت و يا عکس ها يا گزارش برنامه خود را به آدرس [grfathi@gmail.com] بفرستيد. »

تمرين سنگ - بنديخچال - عکس: غلامرضا فتحی

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384